ضرورت خدمات خیرخواهانه :

در زندگي اجتماعي نياز افراد به يكديگر اجتناب ناپذير است .هیچکس به تنهايي نمي تواند نيازهاي خود را در جامعه برطرف سازد .در نتيجه براي سهولت بخشيدن به رفع نيازهاي افراد همكاري و تعاون ضرورت پيدا مي كند .يكي از جنبه هاي والاي زندگي انسانها ، انجام خدمات بشر دوستانه است .افراد جامعه بايستي با شركت در خدمات داوطلبانه در كاهش مشكلات و معضلات جامعه بكوشند .اين خدمات به كساني كه از آن بهره مند مي شوند ، اين حس را القاء مي كند كه تنها نيستند و در هر شرايطي به گروه يا اجتماع تعلق دارند .بنابراين ، خدمات بشردوستانه در هر اجتماعي به انسانها فرصت زندگي و پايداري در برابر مشكلات را مي دهد .

با توجه به ضرورت خدمات خیرخواهانه و بشر دوستانه و با توجه به اولویت و اهداف روت نت که توسعه و کمک به فناوری اطلاعات کشور عزیزمان ایران است در صورتی که در سازمان خود نیازمند توسعه و راه اندازی سرویس خاصی هستید که مشکل مالی برای راه اندازی بعضی از سرویس ها دارید به صورت خیر خواهانه و داوطلبانه حاضریم در کنار شما همکاری کنیم تا کمکی به بهبود وضعیت فناوری اطلاعات کشور کرده باشیم .

همکاری با افراد خیر و موسسات خیریه

در صورتی که شما صاحب یک موسسه خیریه هستید و ایده خاصی برای خیریه دارید و مایلید با ما همکاری داشته باشید می توانید با ما تماس بگیرید تا با همفکری یکدیگر بتوانیم قدمی خیرخواهانه برداریم .