نوکیا قصد دارد بدهی خود به مایکروسافت را 2 میلیارد دلار افزایش دهد

 

نوکیا قصد دارد بدهی خود به مایکروسافت را 2 میلیارد دلار افزایش دهد.نوکیا قصد دارد 1.5 میلیارد یورو ( 2 میلیارد دلار آمریکا) از مایکروسافت به عنوان بخشی از تعهد برای فروش handsets subsidiary به عنوان قرض از مایکروسافت دریافت کند

به عنوان بخشی از قرارداد، Microsoft پذیرفت که 1.5 میلیارد یورو را در سه بخش 500 میلیون یورویی از اوراق قرضی قابل تبدیل به Nokia بپردازد. نوکیا نیز پذیرفت که تمامی این سرمایه را برای پرداخت بدهی های زیاد شده از جذب و خرید سهم از MSN و اهداف کلی شرکت خرج کند. مایکروسافت گفت که هیچ پولی به نوکیا برای پایان فروش گوشی های خود قرض نخواهد داد.  مایکروسافت همچنین پذیرفت که هیچ کدام از اوراق سال 2019 را تا قبل از گذشت دو سال از تاریخ انتشار و هیچ کدام از اوراق سال 2020 را تا قبل از سه سال از تاریخ انتشار نفروشد. مایکروسافت این حق محدود را دارد که اوراق را به سهام نوکیا تبدیل کند اما پس از حداقل دو سال قادر به انجام این کار خواهد بود