بایگانی برچسب: زندگی روزمره

پنج application برای سازماندهی زندگی روزمره

پنج application برای سازماندهی زندگی روزمره

کار، مدرسه، خانواده، جلسه، قرار ملاقات ها، مسئولیت ها و هر چیز دیگری که در زندگی شما وجود دارد، می تواند شما را در هزار سال آینده مشغول نگه دارد. شما هم یک موبایل هوشمند دارید. همانی که با آن وارد اینترنت می شوید، عکس می گیرید و با یک application تقویم، به برنامه ریزی […]