بایگانی برچسب: NSA

چگونه NSA با تضعیف رمزنگاری ها، به ترافیک اینترنت دست می یابد

اینترنت پر حفره و راه نفوذ است. عوامل جاسوسی در برخی کشور ها منابع تکنولوژی را مجبور ساخته اند تا عمداً اقدمات امنیتی در سیستم های امنیتی آن لاینی که همگان استفاده می کنند انجام دهند تا ضعفی در سیستم باشد. در نتیجه، امنیت همه به خطر افتاده است و کسی که راه دسترسی به […]