بایگانی برچسب: server

نصب BIND DNS Server روی CentOS 8

نصب BIND DNS Server روی CentOS 8
برای شروع ابتدا دستور زیر را در سرور اجرا کنید تا BIND از طریق dnf tool نصب کنید.